<rp id="nrtpo"></rp>

  <meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

 1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><track id="nrtpo"></track></ruby></output>

   <code id="nrtpo"></code>
   <acronym id="nrtpo"></acronym>

   1. <acronym id="nrtpo"><button id="nrtpo"></button></acronym>
    <var id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></var>
    <big id="nrtpo"></big>
    <thead id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></thead>
   2. <thead id="nrtpo"></thead>

    1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"></ruby></output>
       1. <big id="nrtpo"></big>
        <meter id="nrtpo"></meter><code id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></code><code id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"></menuitem></code>
         <blockquote id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></ruby></blockquote>

        1. <big id="nrtpo"></big><meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

         1. <code id="nrtpo"></code>
           <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><dl id="nrtpo"></dl></menuitem></big>
           1. <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><mark id="nrtpo"></mark></menuitem></big>
            1. <big id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></big>
              <blockquote id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></blockquote>
                信息中心

              字號:   

              2016年半年度報告摘要

              日期:2016-08-31

              公司代碼:600615                                               公司簡稱:豐華股份

               

              上海豐華(集團)股份有限公司

              2016年半年度報告摘要

              重要提示

              1.1       本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

              1.2 公司簡介

               

              公司股票簡況

              股票種類

              股票上市交易所

              股票簡稱

              股票代碼

              變更前股票簡稱

              A

              上海證券交易所

              豐華股份

              600615

              ST豐華

               

               

              聯系人和聯系方式

              董事會秘書

              證券事務代表

              姓名

              曹際東

              張國豐

              電話

              02150903399

              02158702762

              傳真

              021-58702762

              021-58702762

              電子信箱

              [email protected]

              [email protected]

               

              主要財務數據和股東情況

              2.1公司主要財務數據

              單位:元  幣種:人民幣

               

               

              本報告期末

              上年度末

              本報告期末比上年度末增減(%)

              總資產

              633,661,029.47

              628,992,185.26

              0.74

              歸屬于上市公司股東的凈資產

              483,637,311.03

              476,929,128.99

              1.41

               

              本報告期

              (1-6月)

              上年同期

              本報告期比上年同期增減(%)

              經營活動產生的現金流量凈額

              -9,565,398.18

              -8,810,366.81

              -8.57

              營業收入

              49,878,951.79

              35,698,527.70

              39.72

              歸屬于上市公司股東的凈利潤

              7,705,677.29

              6,449,536.02

              19.48

              歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

              3,785,641.28

              -1,358,974.92

               

              加權平均凈資產收益率(%

              1.604

              1.302

              增加0.302個百分點

              基本每股收益(元/股)

              0.041

              0.034

              20.59

              稀釋每股收益(元/股)

              0.041

              0.034

              20.59

               

              2.2前十名股東持股情況表

                                                                                單位: 股

               

              截止報告期末股東總數(戶)

              11,760

              截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

               

              前10名股東持股情況

              股東名稱

              股東性質

              持股比例(%)

              持股

              數量

              持有有限售條件的股份數量

              質押或凍結的股份數量

              隆鑫控股有限公司

              境內非國有法人

              31.92

              60,016,531

              0

              質押

              45,837,331

              重慶國際信托股份有限公司-興國1號集合資金信托計劃

              其他

              3.23

              6,076,821

              0

               

              王慶華

              境內自然人

              2.11

              3,958,700

              0

              未知

               

              上海豫園(集團)有限公司

              國有法人

              2.02

              3,790,000

              0

               

              樓肖斌

              境內自然人

              1.00

              1,881,000

              0

              未知

               

              交通銀行股份有限公司-長信量化先鋒混合型證券投資基金

              其他

              0.99

              1,852,878

              0

              未知

               

              梁浩權

              境內自然人

              0.96

              1,800,000

              0

              未知

               

              天治基金-民生銀行-長和1號資產管理計劃

              其他

              0.90

              1,696,900

              0

              未知

               

              李陶白

              境內自然人

              0.90

              1,695,800

              0

              未知

               

              張廣錦

              境內自然人

              0.83

              1,561,381

              0

              未知

               

              上述股東關聯關系或一致行動的說明

              公司前十名股東中的法人股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。公司未知前10名流通股東之間是否存在關聯關系或一致行動的情況。

              表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

               

               

              2.3控股股東或實際控制人變更情況

               

              管理層討論與分析

                  報告期內,公司實現營業總收入4987.90萬元,比上年同期3,569.85萬元增加1,418.04萬元,增加比例為39.72 %;實現利潤總額889.96萬元,比上年同期962.38萬元減少72.41萬元;股東權益48,363.73萬元,比上年期末47,692.91萬元增加670.82萬元,增加比例為1.41%實現凈利潤770.57萬元,比上年同期644.95萬元增加125.61萬元。

                  上半年度,公司在董事會的領導下,保持了公司的平穩發展。

                  一是繼續加強公司制度建設,對《公司章程》及其相關議事規則進行了修訂完善,同時,完成了公司董事會、監事會的換屆選舉,經2015年年度股東大會表決通過,公司第八屆董事會和第八屆監事會正式成立。

                  二是繼續依法追究北京世紀公司受讓方違約責任。截止報告期末,北京仲裁委員會尚未對此案作出裁決。

                  三是進一步加強公司控股子公司重慶鎂業科技股份有限公司的經營管理,不斷提升其經營效益;

                  四是通過繼續購買低風險銀行理財產品提高自有資金的收益。

               

              涉及財務報告的相關事項

              4.1與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

              不適用

              4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

              不適用

               

              4.3與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

              本公司將北京沿海綠色家園世紀房地產開發有限公司和重慶鎂業科技股份有限公司2家子公司納入本期合并財務報表范圍,詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。

               

              4.4半年度財務報告已經審計,并被出具非標準審計報告的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

               不適用

              所屬類別: 定期報告

              該資訊的關鍵詞為:

              双色球中奖号
              <rp id="nrtpo"></rp>

               <meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

              1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><track id="nrtpo"></track></ruby></output>

                <code id="nrtpo"></code>
                <acronym id="nrtpo"></acronym>

                1. <acronym id="nrtpo"><button id="nrtpo"></button></acronym>
                 <var id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></var>
                 <big id="nrtpo"></big>
                 <thead id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></thead>
                2. <thead id="nrtpo"></thead>

                 1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"></ruby></output>
                    1. <big id="nrtpo"></big>
                     <meter id="nrtpo"></meter><code id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></code><code id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"></menuitem></code>
                      <blockquote id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></ruby></blockquote>

                     1. <big id="nrtpo"></big><meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

                      1. <code id="nrtpo"></code>
                        <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><dl id="nrtpo"></dl></menuitem></big>
                        1. <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><mark id="nrtpo"></mark></menuitem></big>
                         1. <big id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></big>
                           <blockquote id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></blockquote>
                           <rp id="nrtpo"></rp>

                            <meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

                           1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><track id="nrtpo"></track></ruby></output>

                             <code id="nrtpo"></code>
                             <acronym id="nrtpo"></acronym>

                             1. <acronym id="nrtpo"><button id="nrtpo"></button></acronym>
                              <var id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></var>
                              <big id="nrtpo"></big>
                              <thead id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></thead>
                             2. <thead id="nrtpo"></thead>

                              1. <output id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"></ruby></output>
                                 1. <big id="nrtpo"></big>
                                  <meter id="nrtpo"></meter><code id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></code><code id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"></menuitem></code>
                                   <blockquote id="nrtpo"><ruby id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></ruby></blockquote>

                                  1. <big id="nrtpo"></big><meter id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><acronym id="nrtpo"></acronym></menuitem></meter>

                                   1. <code id="nrtpo"></code>
                                     <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><dl id="nrtpo"></dl></menuitem></big>
                                     1. <big id="nrtpo"><menuitem id="nrtpo"><mark id="nrtpo"></mark></menuitem></big>
                                      1. <big id="nrtpo"><strong id="nrtpo"></strong></big>
                                        <blockquote id="nrtpo"><sup id="nrtpo"><kbd id="nrtpo"></kbd></sup></blockquote>